..

"A alma que não se abate, que recebe indiferentemente tanto a tristeza como a alegria, vive na vida imortal."Fonte - Bhagavad-Gita

quarta-feira, 29 de agosto de 2012

108 Nomes de Ganesha

  Os 108 nomes do senhor Ganesha:
  1
  Om Ameyatmane Namah
  Além da imaginação
  2
  Om Ameyaya Namah
  Amoroso
  3
  Om Amita vikramaya Namah
  Sem limites
  4
  Om Amogha vikramaya Namah
  Onipotente
  5
  Om Anamayaya Namah
  puro
  6
  Om Anandaya Namah
  Senhor da felicidade
  7
  Om Anukulaya Namah
  Senhor das circunstancias
  8
  Om Avyagraya Namah
  Calmo, sereno
  9
  Om Anamtaya Namah
  Infinito
  10
  Om Ugraya Namah
  Senhor das forças
  11
  Om Umasutaya Namah
  Filho da Deusa Parvati
  12
  Om Urdhvaretase Namah
  Senhor dos altos objetivos
  13
  Om Ekadamtaya Namah
  De um dente
  14
  Om Kalyanaguruve Namah
  Guru que traz felicidade
  15
  Om Kamadaya Namah
  Concede os desejos
  16
  Om Kamalaxaya Namah
  Senhor dos desejos
  17
  Om Kamaposhine Namah
  Cumpre os anseios
  18
  Om Kamarupine Namah
  Dominador dos desejos
  19
  Om Kantidaya Namah
  Senhor de brilho
  20
  Om Kapilaya Namah
  Cor da terra
  21
  Om Karunaya Namah
  Piedoso
  22
  Om Kumaragurave Namah
  Orientador dos jovens
  23
  Om Gajananaya Namah
  Cabeça de elefante
  24
  Om Gajanayakaya Namah
  O guia
  25
  Om Gajasyaya Namah
  Senhor de grandes dimensões
  26
  Om Ganaddhaxaya Namah
  Líder do universo
  27
  Om Ganaradhyaya Namah
  Venerado por todos
  28
  Om Ganeshaya Namah
  Senhor dos deuses
  29
  Om Gaurinandaya Namah
  Filho de Gauri
  30
  Om Chitteshvaraya Namah
  Senhor da consciência
  31
  Om Jaganmanaya Namah
  Onipresente
  32
  Om Jagatprabhave Namah
  Domínio sobre universo
  33
  Om Jyotihsvarupaya Namah
  Aspecto da divina luz
  34
  Om Dhundhirajaya Namah
  Senhor de Varanasi
  35
  Om Dirghatumdaya Namah
  De trompa extensa
  36
  Om Divyapadabjaya Namah
  Os pês divinos de lótus
  37
  Om Dhumraketave Namah
  Semelhante ao cometa
  38
  Om Dhumravarnaya Namah
  Corpo de cor cinza
  39
  Om Namayagyopavitine Namah
  De nome auspicioso
  40
  Om Nirdvandvaya Namah
  Sem ambigüidade
  41
  Om Nirlokaya Namah
  Infinito
  42
  Om Nirmalaya Namah
  O puro
  43
  Om Nityaya Namah
  O Eterno
  44
  Om Paramaya Namah
  Majestoso
  45
  Om Pashahastaya Namah
  Possui corda na mão
  46
  Om Prathamapujitaya Namah
  O primeiro a ser orado
  47
  OM Priyaya Namah
  O amado
  48
  Om Punyaya Namah
  O benevolente
  49
  Om Purnaya Namah
  O completo
  50
  Om Baladurvankurapriyaya N.
  Apreciador de grama novinha
  51
  Om Bhagavate Namah
  O senhor auspioso
  52
  Om Bhaktakalyanaya Namah
  Abençoa os devotos
  53
  Om Bhaktamandaraya Namah
  Protetor dos devotos
  54
  Om Bhalachandraya Namah
  Senhor das mudanças
  55
  Om Bhimodaraya Namah
  O Gigante
  56
  Om Bhutatmane Namah
  Senhor das almas
  57
  Om Mahabahave Namah
  De braços fortes
  58
  Om Mahaganapataye Namah
  Senhor dos povos
  59
  Om Mahagrivaya Namah
  Senhor de grande pescoso
  60
  Om Mahakalaya Namah
  Senhor dos tempos
  61
  Om Mahodaraya Namah
  Senhor da abundância
  62
  Om Manikundalamanditaya Namah
  O brilhoso
  63
  Om Mohavarjitaya Namah
  Sem apegos
  64
  Om Modak Priyaya Namah
  Gosta de doce
  65
  Om Mushakavahanaya Namah
  Dominador de desejos
  66
  Om Yogadhamne Namah
  O contemplativo
  67
  Om Yogishaya Namah
  Senhor de Yogis
  68
  Om Ratnasinhasanaya Namah
  Trono de pedras preciosas
  69
  Om Leela Sevitaya Namah
  O brincalhão
  70
  Om Vakratundaya Namah
  De trompa encurvada
  71
  Om Veda Vedyaya Namah
  O conhecedor de vedas
  72
  Om Vedastutaya Namah
  Louvado por vedas
  73
  Om Vibhave Namah
  Senhor de conforto
  74
  Om Vidyavidhaye Namah
  Senhor de sabedoria
  75
  Om Vigatajvaraya Namah
  Calmo, aliviador
  76
  Om Vighnandhakaraya Namah
  Aniqulilador de obstáculos
  77
  Om Vighneshaya Namah
  Destruidor de impedimentos
  78
  Om Vikataya Namah
  O sublime
  79
  Om Vinayakaya Namah
  O ilustre
  80
  Om Vishvachaxushe Namah
  Onisciente
  81
  Om Vishvadharaya Namah
  A base do universo
  82
  Om Vishvadhatre Namah
  O controlador do universo
  83
  Om Vishvamurtaye Namah
  Imagem do universo
  84
  Om Vishvavaradaya Namah
  Abençoa o mundo
  85
  Om Sahastrashirshane Namah
  Sabedoria de mil cabeças
  86
  Om Samagaya Namah
  Senhor dos vedas e música
  87
  Om Samastasaxine Namah
  Que testemunha tudo
  88
  Om Sanatanaya Namah
  Existência eterna
  89
  Om Sarvagaya Namah
  Senhor dos poetas
  90
  Om Sarvagyaya Namah
  Onisciente
  91
  Om Sarvatmane Namah
  Que reside nas almas
  92
  Om Satvadharaya Namah
  O fundamento da verdade
  93
  Om Siddhavedaya Namah
  Proporciona o conhecimento
  94
  Om Siddhivinayakaya Namah
  Proporciona o sucesso
  95
  Om Sindura Varadaya Namah
  Concede benções
  96
  Om Sumukhaya Namah
  Meigo e simpático
  97
  Om Suradhishaya Namah
  Deus dos deuses
  98
  Om Shantaya Namah
  Concede paz
  99
  Om Sharanyaya Namah
  O guardião
  100
  Om Shivaputraya Namah
  Filho de Shiva
  101
  Om Shripataye Namah
  Senhor da fortuna
  102
  Om Shubhaya Namah
  O benevolente
  103
  Om Shuddhaya Namah
  O puro
  104
  Om Shuramahaya Namah
  O imponente
  105
  Om Shurpakarnaya Namah
  Senhor de orelhas grande
  106
  Om Herambaya Namah
  Filho da mãe Parvati
  107
  Om Hiranyarupaya Namah
  Possui virtudes do Brahma
  108
  Om Gyanarupaya Namah
  O sábio

4. GANESHA STUTI – Prece ao Senhor Ganesha
(1)
Gaja vadanam chintyam tikshna dantam trinetram
Brihdudhar vishesham bhutarajam puranam
(2)
Amar var supujyam rakta varnam suresham
Pashu pati suta misham vighnarajam namami
(3)
Shiv tanay varishtam sarvakalyan murtim
Parashu kamal hastam shobhitam modakeli
(4)
Tarun kusum maram vyala lambodaram cha
Mama hridaya nivasam shri ganesham namami
(5)
Vimal tanak varanam purna laxmi pradanam
Gajamukh karunaksham chanchalam karma yugmam
(6)
Abhaya varad hastam ikshupasham kushadhyam
Varapati ganamísham shri ganesham namami
(7)
Vibudhamaya susheelam padmakoshavakasham
Vara varada vichitram dhyanapatram pavitram
(8)
Pranava pada nivasam dukh daridraya nasham
Sakala sura vilasam shri ganesham namami

5. VAKRATUNDA – O Senhor da trompa curvada
Vakratunda mahakaya sooryakoti samaprabha
Nirvighnim kurumedeva sarva karyeshu sarvada
Prathama vandana gauri nandana
He shiva nandana shri gayanana
Prathama vandana gauri nandana
Ekdanta gunavanta vinayaka
Vighna harana shubha mangala charana
Pranava swaroopa pani gajanana
Sharanama sharanama sai gajanana
Buddhi pradayaka sai gajanana
Oh! Senhor Ganesha, de corpo grande e de trompa cruvada, com brilho de milhões de sóis, por favor, sempre remova os obstáculos do meu caminho.
6. GAJANAM STOTRAM – Versos para Gajanana
(1)
Videh rúpam bhava bandh haram sada swanishtam swasukha pradam tam
Ameya sankhye na cha lakshya meesham munindra vandyam vidhibodh heenam
Subuddhidam buddhidharam prashantam vikar heenam sakalang kam vai

Namostute Ganapati Ganaraya

(2)
Ameya rúpam hridisansthitam brahmekamekam bhram nashakaram
Anadi madhyantam para rúpam na prithavi rúpam na jala prakasham
Na teja sanstham na smeer sanstham na ravegatam pancha vibhúti heenam

Namostute Ganapati Ganaraya

(3)
Gunesha gam naivacha bindu sanstham na dehinam bodhamayam na dhundhim
Suyogya heenam pravadanti tatstham anagatam graivagatam ganesham
Katham tadakar mayam vadamah tathapi sarva pratideh sanstham
Namostute Ganapati Ganaraya
4)
Yadi twayanath ghritam na kinchit tadakatham sarvamidam bhajami
Atau mahatmanaya chintya mevam susiddhidam bhakta janasya devam
Sakamikana mih saukhyadam tam akamikanam bhavabandha haram
Namostute Ganapati Ganaraya
(5)
Surendra sevyam hyasuraih susevyam samana bhavena viraja yam tam
Ananta bahum múshaka dhwajam tam sada sukhanandamayam jalecha
Samudraje ikshurase nivasam dwandvasya yaane na cha nash rúpam
Namostute Ganapati Ganaraya
(6)
Ravi swarúpam ravibhasa heenam hari swarúpam hari bodh heenam
Shiva swarúpa shivabhasa nasham maheshwarastham cha sushakti heenam
Prabhum paresham paravandyam mevam achalakam chalakam beeja rúpam
Namostute Ganapati Ganaraya

Namostute Ganapati Ganaraya Namostute Ganapati Ganaraya

Quando os Deuses e os Sábios fizeram humildemente orações ao Senhor ganesha, ele ficou feliz ao ouvir as preces dos devotos, abençoou-os e perguntou sobre os pedidos deles.
“Senhor Ganeha você sabe das nossas necessidades, tenha por nós e nos dê o amor incondicional. Nas dificuldades, quando necessitarmos da sua ajuda, não demore, para vir nos ajudar. Abençoe seus devotos, que diariamente estarão estudando estes versos, com a graça da ajuda na realização das tarefas difíceis. Dê a proteção contra os males, a prosperidade e os livre do karma, dos desejos, das ilusões, para que a libertação seja atingida.”7. GAIYE SABA JANA- Cantem todos juntos
Gaiye saba jana ganapati ke guna shankarsuta sura nara muni vandita
Atishaya vighna harana vighna harana
(1)
Sirmani mukuta prabha cchabi cchajatajagadamba ke ank virajata
Shunda vitunda sujana mana mohatakantha ghanti ka dhuna mridu bajata
Hatha trishool lekhani dharataanupama vibhava bharana, vibhava bharana
(2)
Sindur vadanaa sukhada jaga vandanasankata mochana gauri mandana
Múshaka vahana mana bhavana mukhamodaka priya sevaka dukha bhanjana
Bhoota ganadika sevita riddhipatisiddhipati sarala sharana, sarala sharana
(3)
Dhoomraketu gajakarna vinayakasumukha kapila gajamukha gana nayaka
Bhalmayanka vikata lambodaraekaradana nava buddhi vinayaka
Charu kapeeta jambufala bhavatasurahita mangala karana, mangala karana
(4)
Jaya karunesha ganesha kripayanajaya viddya varidhi agha nashana
jaya saba layaka shoka vidarakajaya jaga teetala timira nivarana
Vividha kalesha harahu girija sutapranavata kamala charana, kamala charana
8. PAHI PAHI GAJANANA – Salve Gajanana
He Shri Ganaraya Tuj Namo, Tuj Namo, Tuj Namo
Pahi Pahi Gajanana, Parvati Nandana Gajanana
Vighna Harana Shubha Mangala Charana
He Shiva Nandana Pahi Gajanana
Ekdanta He Ganaraya, Adi Poojya Deva Gajanana
Sindura Vadana Pankaja Nayana
Modaka Hasta Gana Nathana
Chinmaya Mudra Godhana Chatura
Yoga Mudra Samadhipala
Sachchidananda He Gajanana
Nityananda Niranjana

Salve o Senhor Gajanana, filho de Parvati e com um dente. Tua presença é auspiciosa e tem a benção especial do Deus Shiva para o primeiro a ser orado. Você gosta de pó alaranjado na testa, tem os olhos de flor de lótus e adora o doce “modak”, que sempre está segurando na mão. As suas variadas posturas demonstram os mudras de serenidade e de libertação, o yoga que dá a sensação de firmeza, disciplina e traz felicidade e contentamento contínuos.

9. TANDAV NRITYA KARE – Gajanan está dançando Tandav
Tandav Nritya Kare Gajanana
Dhimikita Dhimikita Tala Mrindanga
Brahma Tala Hare Gajanana
Shankara Putra Suranara Stotra
Madhye Shiva Gauri Gajanana
Tejasa Ko Ti Guna Gana Sothi
Ishta Poorti Kare Gajanana
Gajanan, filho do Deus Shiva, sentado entre Shiva e Gauri, quando você dança “Tandav” no ritmo de Brahma, retira os obstáculos dos devotos que oram por sua existência. Você testa os devotos e cumpre os desejos dos que oram por ti.

10. VINAYAKA – As diversas formas do Senhor Ganesha
Vinayaka Vinayaka Vinayaka
Vighna Vinashaka Vinayaka
Vighna Vinashaka Saukhya Vidayaka
Vishwa Vibhavaka Vinayaka
(1)
Gauri Tanya Vinayaka Shankara Palita Vinayaka
Gaja Vadana He Vinayaka Mooshaka Vahana Vinayaka
Pitra Bhakta Vinayaka Suprasabuddhi Vinayaka
Vighnadhishwara Vinayaka Vishwaragya Vinayaka
(2)
Modakahasta Vinayaka Modavidaya Vinayaka
Chandrolhatsaha Vinayaka Shapitachandra Vinayaka
Punarajjivana Vinayaka Poorna Kripalaya Vinayaka
Daivata Rakshaka Vinayaka Danava Sanhara Vinayaka
(3)
Bahuchatushka Vinayaka Bhava Manogya Vinayaka
Pashankushadhara Vinayaka Natavora Natya Vinayaka
Chandana Ranjita Vinayaka Raktambaradhara Vinayaka
Lambodara He Vinayaka Vamana Roopa Vinayaka
(4)
Nagarakrita Vinayaka Manaroopa Vinayaka
Gurusadkripa Vinayaka Shishyavana He Vinayaka
Gama Beejakshara Vinayaka Gambheerastha Vinayaka
Omkaraksha Vinayaka Vakratunda Vinayaka
(5)
Sarvadeshree Vinayaka Sachchidananda Vinayaka
Siddhivinayaka Gajanana He Dukhabhanjana Gajanana
Mooshakavahana Gajanana Ashtavinayaka Gajanana
Viddyadayaka Gajanana Buddhi Pradayaka Vinayaka

11. AARTI – Veneração ao Senhor Ganesha
Sukha karta dukha harta
Vartam vighnachi ho varta vighnachi
Nurvi purvi prem kripa jayaachi
Sarvangi sundar uti shendurachi
Kanthi jhalke mala muktaa falanchi
Jay dev jay dev jay mangalmoorti
Darshanmatre mana kamanaa purti
Jay dev jay dev jay mangalmoorti
(1)
Ratnakhachit fara tuj gauri kumaraa
Chandanaachi uti kumakuma kesharaa
Heere jarita mukut shabhata bara
Runa jhumati nupure charani ghagariya
Jay dev jay dev jay mangalmoorti
(2)
Lambodar pitaamber fanivar bandhanaa
Sarala sond vakratund trinayana
Das ramacha vat pahe sadanaa
Sankati pavave, nivaani rakshaave survar vandanaa
Jay dev jay dev jay mangalmoortiMeeta Ravindra

Nenhum comentário:

Postar um comentário